Cewka strojenia

Cewka strojenia w generatorze ultradźwiękowym odgrywa istotną rolę w procesie generowania ultradźwięków. Jest to komponent, który zapewnia dokładność, stabilność i precyzję częstotliwości ultradźwięków, co jest niezbędne w uzyskaniu idealnego współdziałania całego zestawu.